Etkinlikler

Sanat Etkinlikleri: Eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçası ve öğesi olan sanat da okulumuz açısından oldukça önemlidir. Çoğu çocuk, enerjisini boşaltmak için daha çok spora yönelirken sanat farkındalığı daha ziyade anne babalar ve eğitimli öğretmenler tarafından fark edilmektedir. Bu bakımdan sanat faaliyetleri yapısı ve içeriğiyle önem kazanmakta ve eğitimcilerin daha çok üzerine eğilmesi gereken faaliyetler haline gelmektedir. Resim, heykel, müzik, edebiyat ve diğer sanatsal ve kültürel faaliyetler çocukların ruhsal gelişimi üzerinde çok olumlu etkilere sahiptir. Aileler bu konuda iyi gözlemler yaparak eğitimcilere bilgi verebilir veya öğretmenler çok daha iyi bir gözlem yeteneğiyle çocukların eğilimlerini değerlendirebilirler. Her halükarda çocukların hem yetenekleri olan hem de eğlendikleri aktiviteler belirlenerek buna göre bir etkinlik takvimi oluşturulabilir. Her türden sanatsal aktiviteye ulaşmanın çok kolay olduğu günümüzde çocukların sanatla beslenmeleri de önemli ve değerli bir ayrıntıdır.

Spor Etkinlikleri: 9 Eylül Anaokulu olarak, her zaman eğitim ve öğretimi en üst seviyede önemsemekte ve buna özel etkinlikler düzenlemekteyiz. Öğrenmek kadar eğlenmek ve hatta eğlenirken öğrenmek çok daha önemlidir. Bu sebeple öğrencilerimizin isteklerine, hayallerine, yeteneklerine ve eğlendikleri alanlara göre uygun aktiviteler düzenlemek anaokulumuzun en çok özen gösterdiği ayrıntılardandır. Spor etkinlikleri, çocukların enerjilerini doğru yere yöneltmeleri bakımından da oldukça önemli ve sevilen etkinliklerdir. Düzenlenmesi daha kolay ve hızlı olan etkinlikler olmaları da çocukların daha çok eğlenmelerini sağlamaktadır. Sadece çok bilinen ve daha çok tercih edilen spor dallarında değil, her çeşitten sporu içinde barındıran etkinlikler daha çekici olmaktadır. Günümüzde her şeye ulaşmanın çok daha hızlı ve kolay olduğu düşünülürse, çocukların da çok farklı bilgilere anında erişebilmeleri mümkün olmaktadır. Seçtikleri ve beğendikleri spor ile ilgili her şeyi bilen, mobil bahis kavramını bile bilen çocuklar, spor etkinliklerinde çok çeşitli tercihleriyle farklılaşabilmektedir. Bilgi çağının bir getirisi olarak birbirinden çok farklı sporlar konusunda bilgi sahibi olmak kolaylaştığından daha eğlenceli ve öğretici etkinlikler de düzenlenebilmektedir. Bu sayede çocuklar hem yeni bir spor dalı öğrenmekte, hem kendilerine uygun olup olmadığını test ederek gelişebilmekte, hem de enerjilerini faydalı ve iyi bir yöne kanalize edebilmektedirler. Spor etkinlikleri, yalnızca fiziksel efor sarfedilecek bir aktivite olarak değil çocukların iş bölümü ve ekip olarak hareket etme becerisini de öğrendikleri bir olay olarak değerlendirilmelidir.

 

Doğa Etkinlikleri: Günümüzde çocuklar, daha çok apartmanlarda ve büyük sitelerde büyümekte ve yaşamaktadırlar. Bu da ister istemez doğadan, hayvanlardan ve doğal yaşamdan uzaklaşmalarına neden olarak daha yapay bir ortamda hayatlarına devam etmelerine neden olmaktadır. Bu bakımdan değerlendirildiğinde çocukların hayvanları ve bitkileri tanımlarını, doğaya duyarlı bireyler haline gelmelerini sağlamak önem arz etmektedir. Çoğu çocuk, hayvanları resim kitaplarından ve hikayelerden tanımakta ve canlı olarak görünce şaşırmaktadır. Bu her ne kadar komik bir durum gibi görünse de aslında günümüz dünyasında normal karşılanabilecek bir olay haline gelmektedir. düzenlediğimiz doğa gezileri ve eğlenceli pikniklerle çocuklarımızın hayvanları tanımalarını, sevmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Aynı zamanda ağaçları, bitkileri ve çiçekleri de tanıyıp sevmeleri, doğayı koruyan çocuklar ve bireyler haline gelmeleri de okulumuzun amaçlarından biridir. Gerek ailelerle beraber gerekse hafta içinde yaptığımız küçük etkinliklerle her zaman öğrencilerimizin doğayla uyumlu insanlar olmalarını amaçlamaktayız.