Günlük Vakit Çizelgesi

Günlük Vakit Çizelgesi

7.30-9.30 Okula geliş, serbest etkinlikler. ( Yaratıcı etkinlikler, bul-yap, masa üstü oyunları, blok ve legolarla yaratıcı oyunlar, temsili oyunlar, uygun mevsimde bahçe oyunları, köşe oyunları)
9.30-10.30 Kahvaltı ve temizlik ( Okula erken gelen ve erken kahvaltı edenlerin, serbest etkinliklerine devamı.)
10.30-10.45 Beden Eğitimi ( Hafif jimnastik hareketleri)
10.45-11.00 Dünün ve bugünün değerlendirilmesi ( Basın – yayın organlarındaki haber ve görüntülerin incelenmesi)
11.00-12.00 Çeşitli Etkinlikler; Ünite konularının işlenmesi, Konu ile ilgili anlatım ve tartışmalar, Grup etkinlikleri, Yaratıcı etkinlikler, Bilişsel etkinlikler. Sözlü müzik çalışması, Seramik çalışması, Resim ve elişi çalışması,. Bilgisayar çalışması, Bale çalışması, Öykü anlatma, Kukla oynatma, Parmak oyunları, Şiir, tekerleme ve dil gelişimine özgü çalışmalar.
12.00-12.30 Sınıf ve bahçede oyun
12.30-12.45 Yemeğe hazırlık, tuvalet, temizlik
12.45-13.30 Öğle yemeği
13.30-14.00 Temizlik ve uykuya hazırlık ( 4. ve 5. sınıflar)
14.00-15.30 Uyku – İstirahat ( 4. ve 5. sınıflar)
14.30-15.30 Müzik ( Enstrüman çalışması, 6. sınıflar) Bilgisayar çalışması ( 4, 5, 6. sınıflar)
15.30-15.45 Uykudan kalkış, kahvaltıya hazırlık
15.45-16.15 İkindi Kahvaltısı ( Varsa, yaş günü partisi)
16.15-17.00 Gurup etkinlikleri, çeşitli oyunlar, eve dönüşe hazırlık
17.00-19.00 Eve dönüş
9ea
9ea

Comments are closed.